Job
Categories Close
loader

You may also view these ads:

Security Guards Required

Security Guards Required Security Guards Required

Our Health center need the services of the following personality and you most be able to speak English and understand it well. Note: Make sure you notify the position you wish to apply for when you by contacting us. POSITION AVAILABLE . Certified nurse - Certified registered nurse - Anesthesia technician - Certified dental assistant - Certifie...

BEZPENOSTN DSTOJNK

BEZPENOSTN DSTOJNK BEZPENOSTN DSTOJNK

Úloha-súhrn: Bezpečnostný dôstojník zaisťuje bezpečnosť v hoteli a poskytuje ochranu a bezpečnosť zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov. Oni tiež poskytujú bezpečnosť na ochranu zariadení, dodávok, ako aj riadenie premávky okolo, dovnútra a von z inštitúcia a aby naplánované kolá a zamknúť dvere. Kvalifikácie: -Musí byť schopný dosiahnuť a...