Service
Categories Close
loader
health / beauty
Subcategories Close
loader

You may also view these ads:

Utbrenthet Typiske tegn Psykologtjenester Oslo Grethe Lied

Utbrenthet Typiske tegn Psykologtjenester Oslo Grethe Lied Utbrenthet Typiske tegn Psykologtjenester Oslo Grethe Lied

Typiske tegn på utbrenthet er følelsen av å være fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt, ofte på grunn av langvarig stress og overbelastning over tid. Utbrenthet kan ramme mennesker i alle yrkesgrupper. Andre uttrykk for det samme er «å møte veggen», «å gå på en smell» osv. Utbrenthet gir både psykiske og fysiske plager. I mange tilfeller er det...

Fitness Center Management Software

Fitness Center Management Software Fitness Center Management Software

Designed for small as well as large fitness facilities Fitness Club Software is specially made for Ladies Only Fitness, Co-Ed Gyms, Yoga Studios, Boxing Clubs, Martial Arts, Health Spas, Physiotherapy and Wellness Clinics.The Ease-E-Club software was designed by administrators and accountants to enforce complete business practices to make your job ...