Ads count in all countries: 421350

Advanced Search
Go To Location
Go

Raiejtmete ost MetsaAbc

valid until: 18 Nov 2022date published: 18 Nov 2021

MetsaAbC on metsa ülestöötamise ja metsa ostmisega tegelev ettevõte, mille meeskonnal on rohkem kui kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Erinevate teenuste hulgas, mida nad metsa majandamiseks osutavad, hõlmavad hakke ostmist virnastatud võsa kujul või raiejäätmete ostmist. Samuti ostetakse või ostetakse kinnikasvanud muru ja haritavat maad või võsastunud raiesmikuid, millest võiks hakkepuidu tootmiseks kasu olla. Samuti müüvad nad metsa majandamise käigus raiutud puidu kogumist ning toodavad laotud võsast või raiejäätmetest hakkepuitu. Ümarpuidu ja hakkpuidu hind otsustatakse juba enne raietööde läbiviimist ning töid tehakse otsustatud hinna alusel. Kuna nemadki on metsateenistuses töötades alati kursis metsaturuga, siis soovitavad nad ka metsaomanikele õiget aega metsa müümiseks.

Make your ad VIP for one month. Click HERE for more details: MAKE VIP Add to favorites
share this page:
facebook
tweetlinkedinpinterest
Contact

e-mail: metsaabc.estonia@gmail.com

web site: https://metsaabc.ee/

Images
Raiejtmete ost MetsaAbc