Ads count in all countries: 420915

Advanced Search
Go To Location
Go

Metsa hooldus MetsaAbc

valid until: 02 Dec 2022date published: 02 Dec 2021

Metsa majandamine on metsa eest hoolitsemise protsess üldiste administratiivsete, juriidiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega, aga ka teaduslike ja tehniliste aspektidega, nagu metsakasvatus, kaitse ja metsa reguleerimine. Metsa majandamine hõlmab kõike metsaga seonduvat, olgu see siis mulla väetamine, puude istutamine ja siis nende eest hoolitsemine edaspidi ning metsaomanikul muutub võimatuks kõiki metsa majandamise ülesandeid üksi teha. MetsaABC pakub metsaomanikele oma metsamajandamise teenuseid. Teenused on jagatud kaheks pikaajaliseks ja lühiajaliseks plaaniks. Koostöö toimuks eelnevalt läbi räägitud nõuete alusel ning hind otsustataks kokkulepitud hinna alusel. Enne metsamajandamise kava koostamist arvestab MetsaABC kindlasti metsaomaniku ootusi ja nägemusi ning teeb vajadusel oma ettepanekud. Nad arutavad kindlasti läbi kõik metsas vajaminevad töövõimalused ja viivad kõik lõpuni.

Make your ad VIP for one month. Click HERE for more details: MAKE VIP Add to favorites
share this page:
facebook
tweetlinkedinpinterest
Contact

e-mail: metsaabc.estonia@gmail.com

web site: https://metsaabc.ee/