Ads count in all countries: 485704

Advanced Search
Go To Location
Go

Vsa ost MetsaAbc

valid until: 05 Jan 2023date published: 05 Jan 2022

MetsaABC on Eesti kohaliku metsandusturu parim metsa ülestöötamise ja majandamise teenuse pakkuja. Nende teenuste hulka kuulub hakkepuidu ost laotud võsaostudena ja raiejäätmete kokkuost. Puiduhakke tootmiseks sobivad hästi paju- ja lepavõsa ning muud vähemväärtuslikud puuliigid. Samuti ei sobi saematerjaliks parasiitide või mädaniku tõttu erinev puit. MetsaABC saab pakkuda parima hinna põõsaostu jaoks, kuna neil on otsene kokkupuude koostootmisjaamadega. Teenuste kavandamisel jälgitakse, et arvestataks kliendi nõuete, ootuste ja visiooniga pakkuda parimat võimalikku teenust. Metsa majandamisel võib nõuda erinevaid raieid, mis on valgustusraie, harvendusraie, lageraie, vahelduvraie. Hind lepitakse kokku ümar- ja hakkpuidu alusel enne metsa majandamiseks.

Make your ad VIP for one month. Click HERE for more details: MAKE VIP Add to favorites
share this page:
facebook
tweetlinkedinpinterest
Contact

e-mail: metsaabc.estonia@gmail.com

web site: https://metsaabc.ee/