Ads count in all countries: 485659

Advanced Search
Go To Location
Go

Prfitimet e msimit t nj gjuhe t dyt

valid until: 08 Jan 2023date published: 08 Jan 2022

Siç keni dëgjuar, ka shumë mite dhe keqkuptime rreth asaj se pse disa individë nuk duan të mësojnë një gjuhë të re. Njohja e gjuhëve të huaja është një domosdoshmëri në botën e sotme gjithnjë e më të ndërlidhur dhe të ndërvarur, sepse ju lejon të ndërveproni me botën më drejtpërdrejt dhe më kuptimplotë, pavarësisht nëse është në lagjen tuaj ose mijëra milje larg, dhe gjithashtu ju përgatit më mirë për konkurrencën dhe suksesin ekonomik global.

Make your ad VIP for one month. Click HERE for more details: MAKE VIP Add to favorites
share this page:
facebook
tweetlinkedinpinterest